Bedrijfsprofiel

De Projectloods is in 2011 opgericht door Chris Langerak. Het bedrijf richt zich op de organisatie, advisering en management van fysieke, economische en culturele stadsprojecten. Chris werkte daarvoor ruim 20 jaar in gemeentedienst en deed veel ervaring op in vastgoedprojecten en binnenstadsmanagement.
Hij spreekt zowel de taal van de ondernemer als die van de ambtenaar en is daarom bij uitstek de matchmaker tussen ondernemer en overheid.

Veel ondernemers die actief zijn met vastgoed, retail of horeca en vanuit het belang van een specifieke situatie, pand of straat plannen maken, ervaren dat deze plannen niet zonder meer passen binnen (gemeentelijke) bestemmingsplannen, ontwikkelingsbeleid of subsidieregels. Naast dat ondernemers zich in dergelijke projecten intensief moeten bezighouden met architecten, aannemers, makelaars, huurders, financiers en sponsoren, zullen zij zich ook moeten verdiepen in de relatie met de ambtenarij en de gemeentelijke besluitvormers. Veelal is dit een proces dat niet vanzelf gaat. Beide partijen “kijken naar hetzelfde, maar zien iets anders”. De Projectloods kan hierin een oplossing bieden door te zoeken naar gedeelde belangen tussen betrokken partijen, overtuigend draagvlak te creëren en de projectontwikkeling tot een duidelijke mijlpaal te brengen. Deze mijlpaal kan bestaan uit een intentieovereenkomst tussen projectontwikkelaar en gemeente, de aanvraag of afgifte van een omgevingsvergunning of het slaan van een eerste paal. De Projectloods kan in dergelijke processen zowel als partner, opdrachtnemer of adviseur opereren.